Predaj materiálov – TABULE

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR na stiahnutie
T1. Periodická tabuľka chemických prvkov
Katalógové číslo: T1S3
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Periodická tabuľka chemických prvkov – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Periodická tabuľka chemických prvkov – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Kartičky prvkov v drevenej krabičke
Cena: 90 € vrátane dph

Popis didaktického materiálu
V súčasnosti je známych 118 odlišných prvkov, z čoho 90 prvkov sa vyskytuje v prirodzenom stave v prírode a 28 prvkov vzniklo ľudskou činnosťou ako výsledok laboratórnych pokusov.
Tabuľku, v ktorej sú atómy jednotlivých prvkov zoradené, nazývame periodická tabuľka chemických prvkov.
Jednotlivé políčka periodickej tabuľky obsahujú základné informácie o jednotlivých prvkoch a ich atómoch. Medzi tieto základné informácie radíme: názov daného prvku a jeho značka, protónové číslo atómu daného prvku a atómovú hmotnosť daného prvku.
Ľudia, ktorí vyvinuli periodickú tabuľku, ju mohli nazvať aj Periodická tabuľka atómov. Keďže však pracovali so skutočnými vzorkami prvkov, ako je napríklad meď, ortuť, síra, nazvali ju periodická sústava prvkov.
Súčasná periodická tabuľka zobrazuje všetky známe druhy atómov, z ktorých je zložená hmota vesmíru. Môžeme ju prirovnať k abecede, v ktorej iba 26 písmen v rôznych kombináciách tvorí tisíce slov. Rovnako približne 100 druhov atómov zoradených v periodickej tabuľke tvorí v rôznych kombináciách milióny rozličných látok, z ktorých je zložená hmota vesmíru.
Poďme spolu objavovať krásu vesmíru, od jednotlivých prvkov až po galaxie obrovských rozmerov. Budeme sa tešiť, ak vám pri tom pomôžu nami vytvárané didaktické materiály.

Použitie didaktického materiálu:
Prezentácia na zloženie hmoty
Samostatná práca dieťaťa pri rozširovaní vedomostí v danej oblasti