Predaj materiálov – TABULE

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR na stiahnutie
T2. Klasifikačné tabule RASTLINY
Katalógové číslo: T2S6
Tento didaktický materiál obsahuje:
1 x Klasifikačná tabuľa RASTLINY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa RASTLINY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa KRYTOSEMENNÉ RASTLINY – plná, formát A1, Komatex 3 mm
1 x Klasifikačná tabuľa KRYTOSEMENNÉ RASTLINY – prázdna, formát A1, Komatex 3 mm
2 x Kartičky ku klasifikačným tabuliam
Cena: 152 € vrátane dph

Popis didaktického materiálu
Rozmanitosť života na Zemi je obrovská. Jej dnešná podoba je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorým prešla naša planéta od svojho vzniku až dodnes. A hoci už poznáme milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, dnešné poznatky zahŕňajú len malú časť celkovej prírodnej rôznorodosti.
Pri triedení organizmov biológovia podľa vybraných kritérií zaraďujú organizmy do usporiadaných kategórií – taxónov. Následne sa taxonomické jednotky zoskupujú do hierarchického systému.
Hierarchická klasifikácia značne uľahčuje charakterizovanie jednotlivých druhov – pri ich popise už nie je potrebné opakovane uvádzať znaky, ktoré sú obsiahnuté v charakteristikách nadradených taxónoch.
Najvyššia taxonomická jednotka je „Ríša“ – predstavuje najvšeobecnejšiu charakteristiku, najnižšia je „Druh“. Príbuzné druhy tvoria rod, príbuzné rody čeľaď atď. Čím nižšia taxonomická jednotka, tým konkrétnejšie údaje o rastlinách / živočíchoch poskytuje (viac spoločných znakov, väčšia podobnosť atď.).
Poďme spolu objavovať rozmanitosť života. Budeme sa tešiť, ak vám pri tom pomôžu nami vytvárané didaktické materiály.

Použitie didaktického materiálu:
Prezentácia o systéme rastlín
Samostatná práca dieťaťa pri rozširovaní vedomostí v danej oblasti