Malý príbeh:
AKO ROZPRÁVAJÚ KVETY

Príbeh k prezentácii L5.1 ÚLOHA KVETU
Úvod
Počúvali ste už niekedy, ako rozprávajú kvety? Vyzerá to, ako keby mlčali.
Ale všimnime si ich bližšie — rozprávajú poriadne hlasno! Ich „hlasy”, to sú ich farby a ich vône, ktoré hovoria: „Poď sem ku mne, navštív mal Mám pre teba niečo vynikajúce!”
Ako obchodníci alebo predavači na tržnici, pokúšajú sa kvety prilákať svojich kupcov. Hovoria: „Poďte všetci sem, máme tu pre vás veľa skvelých sladkostí!” Ich volanie zvyčajne započuje hmyz, ktorý ho počuje aj z veľkej diaľky... Volanie kvetov vypočuje napríklad včela medonosná, ale aj motýle a niekedy dokonca aj niektoré vtáky, ako kolibrík.
Tu letí napríklad včela, vôňou a farbou zlákaná k nejakému kvetu. Jednoducho nemôže odolať. Tak príde navštíviť jeden kvietok. Ten jej hovorí: „Mám tu pre teba pripravený vynikajúci nápoj, kvapku skvelého nektáru!”
OPELENIE
Ale táto šťava je zastrčená hlboko vo vnútri kvietku!
A tak sa včela ponorí do kvietku, aby dosiahla na nektár. A kým to robí, obtrie sa o malé, jemné kefôčky, ktoré sú plné prachu. Poznáme ho pod názvom peľ. Časť peľového prachu sa zachytí na drobných chĺpkoch tela včielky. Keď včela vypije nektár, opustí kvietok a ide k inému kvietku podobného druhu, opäť sa hostiť. Pri tom sa udeje podobná hra. Počas svojho hľadania nektáru, obtrie sa znova o kefôčky s peľovým prachom. Ale zároveň, časť zo starého peľu, zostane na tomto novom kvete.
Prach, ktorý včielka pri svojej hostine prenáša z kvetu na kvet, sa volá peľ. A to, čo včela robí, sa nazýva opeľovanie.
OPLODNENIE
Toto je dôležitý moment! Časť peľu sa klíčením peľových zrniek dostane až do piestika, kde na ne už niekto čaká. Tam dolu sa stretnú s vajíčkami, ktoré ich už nedočkavo očakávajú. Vajíčka potrebujú presne tento signál. Veď až teraz sa môžu začať rozvíjať do semienok a neskôr možno vytvoriť novú rastlinku.
Včela letí potom späť do úľa, vo svojom žalúdku nesie nazbieraný nektár, z ktorého vznikne med. Zvyšný peľový prach, ktorý na nej ešte zostal, použije tiež ako potravu. Kvet teraz poslúžil splnením svojej úlohy. Pestré lístky kvetu zvädnú a opadnú. Zásobník s vajíčkami však práve teraz začne rásť a rozvinie sa do plodu.
Čo to vlastne bolo za jemný prach, ktorý priniesla včela ku kvetu? Presnejšie povedané, boli to drobné peľové zrná. Malilinké zrnko peľu nesie v sebe stavebný plán rastliny, z ktorej pochádza.
Aj vajíčko, ktoré čaká vo vnútri piestika, obsahuje v sebe stavebný plán. Takto sa zmiešajú dva stavebné plány a stane sa z nich jeden nový stavebný plán, z ktorého sa vyvinú semienka. A z nich môže vyrásť nová rastlinka. A práve miešanie rôznych stavebných plánov je dôvod, prečo je v ríši rastlín také veľké množstvo rôznych rastlín a kvetov.
Záver
Keď teraz vyjdeš von do záhrady, a uvidíš tam pestré kvety, ktoré hľadá tak veľa hladných včielok a motýľov, spomeň si, akú dôležitú úlohu všetky tie včielky a motýle plnia, čo dôležité pre kvietky robia a že na oplátku za to dostanú sladký nektár.
Zdroje:.
upravené podľa Eckert, Waldschmidt. Kozmické rozprávania v Montessori pedagogike. Kosmische Erzählungen in der Montessori Pädagogik. LIT, 2009.
O PROJEKTE

Tento didaktický materiál pre vás spracovali ľudia z občianskeho združenia PERSONA v rámci projektu Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl. Realizácia projektu je možná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.