BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí
Modul III. Konflikty v našich životoch


Školiace a metodické materiály

Tretí modul programu BYŤ ČLOVEKOM ... to stačí je zameraný na nácvik kladného postoja k riešeniu konfliktov a tiež nácvik efektívnych techník pre riešenie problémov a pre rozhodovanie. Nechýba ani nácvik komunikačných zručností potrebných pre riešenie konfliktov – asertívna komunikácia, vyjednávacie zručnosti, preformulovanie výrokov. Mladí ľudia sa tiež oboznámia s fázami neriešeného konfliktu a s možnosťami zvrátenia jeho priebehu v jednotlivých fázach.Na stiahnutie

Príručka pre účastníkov programu_Modul III_SK
Úlohy pre účastníkov programu_Modul III_SK
Metodická príručka pre lektorov__Modul III_SK

Príručka pre účastníkov programu_Modul III_EN
Úlohy pre účastníkov programu_Modul III_EN